Psychoedukacja

Zakres i praktyka działania

Psychoedukacja ma na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Dzięki zdobytej wiedzy na temat trudności napotykanych w życiu, możliwe jest zmniejszenie poczucia lęku oraz znalezienie dogodnych rozwiązań. Psychoedukacja często używana jest w leczeniu zaburzeń psychicznych, zwykle takich jak depresja, zaburzenia lękowe, trudności emocjonalne czy zaburzenia odżywiania. W tym przypadku ma ona na celu zmianę zachowań i postaw, a także naukę radzenia sobie z problemem i zrozumienie go. Psychoedukacja może być także pomocna przy wszelkiego typu w kontaktach społecznych. Psychoedukacja jest zwykle prowadzona w formie zajęć grupowych przy wykorzystaniu aktywnych technik uczenia się jak warsztaty i dyskusje oraz wykłady.

Swoją wiedzę przekazuję w formie aktywnych warsztatów lub szkoleń o tematyce psychologicznej lub/i psychodietetycznej. Do tej pory przeprowadziłam ponad 300 godzin szkoleniowych. Na stałe współpracuję z lokalnymi stowarzyszeniami.

Zapraszam zatem do współpracy. Z największa przyjemnością podejmuję się prowadzenia wszelkich zajęć zarówno dla grup otwartych, jak i zamkniętych, dla dzieci, dorosłych i seniorów, kobiet i mężczyzn