„Wielkość człowieka polega na postanowieniu, żeby być silniejszym niż warunki czasu i życia.”

Pomoc psychologiczna

Zakres i praktyka działania

Pomoc psychologiczna obejmuje niezwykle szeroki zakres działań, jakie może podejmować psycholog w celu zapewnienia swoim podopiecznym pomocy w rozwiązywaniu kryzysów życiowych, pokonywaniu trudności, rozwoju osobistym. Pojęcie pomocy psychologicznej jest tak obszerne, ponieważ obejmuje nie tylko działania nastawione na doraźną pomoc i leczenie, ale również na promocje prozdrowotnych zachowań i prewencję.

Pomoc psychologiczna jest skierowana do osób borykających się z życiowymi problemami oraz tych, które doświadczają kryzysów związanych ze znalezieniem się w nowej sytuacji, czy trudności z przystosowaniem sie do niej. W ramach pomocy psychologicznej, pomagam w zidentyfikowaniu powstałego problemu, diagnozuję jego przyczynę, wskazuję czynniki warunkujące istnienie niekomfortowej sytuacji i proponuję możliwe sposoby jego rozwiązania. Pomoc psychologiczna pomaga w uzyskaniu równowagi, spokoju, wewnętrznej harmonii oraz nowych psychologicznych zasobów.

Pomoc psychologiczna opiera się głownie na:

• Zdiagnozowaniu problemu – ustalenie faktycznego źródła problemu
• Określeniu czynników odpowiedzialnych za podtrzymywanie problemu i trudności z ich rozwiązaniem
• Wypracowaniu nowych, przystosowawczych metod radzenia sobie z problemem
• Wzmocnienie Pacjenta w procesie dokonywania zmian

Oferta kierowana do osób:

• przeżywających stres, lęk, napięcie, obniżony nastrój, uczucia osamotnienia, bezsensu życia, w sytuacjach straty, kłopotów wychowawczych, doświadczania przemocy, czy w przypadku innych trudności
• mających trudności w relacjach społecznych – w kontaktach z rodziną, osobami z otoczenia prywatnego czy zawodowego
• chcących wypracować umiejętności społeczne – zwiększyć asertywność, odporność na stres, pracować nad komunikacją czy umiejętnościami emocjonalnymi.